Privacy verklaring

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Open Handel respecteert de privacy van de bezoekers van de website. In verband met de transparantie omtrent de privacygevoelige gegevens hebben wij een beleid ontwikkeld voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en relaties. Voor meer informatie over de nieuwe algemene verordening verwijzen wij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Verantwoordelijkheid
Open Handel is als exploitant verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van www.openhandel.nl. Openhandel is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de algemene verordening worden verwerkt.

Welke persoonsgebonden gegevens?
Bezoekers van Openhandel.nl kunnen op vrijwillige basis hun contactgegevens achterlaten. Dit kunnen ze vrijwillig doen via het plaatsen van een advertentie, via het reageren op een advertentie en via daarvoor bestemde invulvelden voor het periodiek ontvangen van de nieuwsbrief en/of mogelijke interessante andere diensten en producten. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van relevante informatie aan de personen die zich hiervoor hebben opgegeven.

Bewaren en bewaartermijn
De verstrekte gegevens worden in overeenstemming met artikel 39 van de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze bewaard en verwerkt. De gegevens worden niet gebruikt voor commerciƫle en/of politieke doeleinden. De persoonsgegevens die met toestemming zijn verstrekt blijven uitsluitend bewaard voor de afhandeling van de betreffende advertentie en voor het versturen van de nieuwsbrieven en andere relevante informatie. Personen kunnen zelf aangeven wanneer zij deze informatie niet meer willen ontvangen. De gegevens worden dan direct vernietigd.

Inzage persoonsgegevens
Personen die hun gegevens hebben doorgegeven hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens (artikel 63 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens te vragen (artikel 65 van de AVG).

Bescherming persoonsgegevens
Open Handel is volgens artikel 83 van de AVG verplicht passende maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.